Kuvaaja © Kaija Saramäki

Historia

Joensuun Kauhojat perustettiin vuonna 1953 soutu- ja melontaseuraksi. Ensimmäiset kymmenen vuotta seurassa harrastettiin lähinnä soutua melonnan jäädessä vähemmälle. Tämän jälkeen toiminta hiipui, kunnes seura elvytettiin vuonna 1982, tällä kertaa melontaseuraksi.

Vuonna 1983 seuralle valmistui Hasanniemeen talkootyönä tehty kanoottivaja. Tuolloin vajan sijainti oli melontakäyttöön ihanteellinen, koska vesi ulottui vajan pariovien lähelle. Myöhemmin tehdyn maantäytön seurauksena vesille tuli pidempi kantomatka. Vaja palveli seuraa kesään 2014 asti, jolloin se purettiin ja seuralle rakennettiin uusi melontavaja Hasanniemeen hieman ylemmäksi jokivarteen.

80-luvulta lähtien melontatoiminta Kauhojissa on ollut vilkasta, eikä retki-, virkistys- ja koskimelontaan painottuva toiminta ole kokenut suuria muutoksia neljän vuosikymmenen saatossa. Välillä Kauhojilla on ollut innokas kanoottipoolojoukkue, ja nykyään aktiivisimpien koskimelojen suosiossa on freestylemelonta tai koskipuljaus.